Usługi
doradcze

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradcze w ramach szeroko pojętej obsługi przedsiębiorstw.

Doradztwo ekonomiczne

Prowadzimy obsługę małych i średnich przedsiębiorstw świadcząc usługi doradztwa ekonomicznego. Nasze usługi skierowane są do właścicieli oraz kadry managerskiej. Systematycznie świadczymy usługi tzw. bieżącego nadzoru nad prowadzoną działalnością.

W ramach takiej obsługi proponujemy:

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Poprzez współpracę z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi i Prawnymi zapewniamy pełną obsługę prawną przedsiębiorstw.

Proponujemy w tym zakresie kompleksową usługę, począwszy od procesu rejestracji przedsiębiorstwa, w tym:

  • opracowanie umowy (statutu) spółki,
  • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych,
  • nadzór nad procesem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa

Przekształcenia orgranizacyjno-prawne

Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa może zaistnieć konieczność zmiany dotychczasowej formy orgranizacyjno – prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność. Proponujemy opracowanie stosownych dokumentów, związanych ze zmianą tej formy oraz nadzór nad przebiegiem procesu rejestracyjnego w tym zakresie. Nasze doradztwo obejmuje nie tylko kwestie prawne, ale także wszelkie inne zagadnienia natury orgranizacyjnej, związane z przekształceniem formy przedsiębiorstwa, np. orgranizację rachunkowości, nadzór nad ogranami statutowymi, itp.

Wróć na początek